WWP Week 2: Famadihana » Famadihana Cropped

On October 17, 2012 at 11:15 am

  1. […] Tsy mety ho an’ny kristianina anefa izany famadihana izany. Inona moa no ifandraisan’ny velona amin’ny maty? Raha tsiahivina koa ny tantaran’ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty dia nanontany an’ireto vehivavy nijery tany am-pasana ireto anjely nanao hoe “Fa nahoana ianareo no aty amin’ny maty no mitady ny velona?’ (sary : pinionpost) […]

Comments, constructive criticism, destructive praise:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s